Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat
  resultaat
  2016
  EUR
   
Algemene reserve  
Regulier onderwijs  1.142.637 
   
Bestemmingsreserve  
Reserve vavo  87.000 
Reserve contractactiviteiten  169.802 
Reserve educatie  49.803 
Reserve cursusgeld  205.582 
Excursies/(Stagereserve) ‑56.301
   455.886 
   
Totaal  1.598.523 

Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.