Bijlage Deel B

Bijlage 1 - Exploitatierekening contractactiviteiten 2016

Exploitatierekening contractactiviteiten 2016

Exploitatierekening contractactiviteiten 2016
    2016   begroting 2016   2015
    EUR   EUR   EUR
3 Baten          
3.4 Baten in opdracht van derden  561.512     270.000     455.137 
       
4 Lasten          
4.1 Personeelslasten 233.457     144.000     232.267 
4.4 Overige lasten  82.253     30.000     30.233 
             
  Totaal lasten  315.710     174.000     262.500 
             
  Saldo baten en lasten  245.802     96.000     192.637 
             
  bijdrage centrale kosten          
  Personeel ‑33.000   ‑33.000   ‑33.000
  Huur ‑27.000   ‑27.000   ‑27.000
  Materieel ‑16.000   ‑16.000   ‑16.000
    ‑76.000   ‑76.000   ‑76.000
             
  Exploitatieresultaat  169.802     20.000     116.637