Gegevens over de rechtspersoon

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 31109
Naam instelling Alfa-college
   
Adres Boumaboulevard 573
Postadres Postbus 212
Postcode/plaats 9700 AE GRONINGEN
Telefoon +31(0)50 5973000
E-mail info@alfa-college.nl
Internetsite www.alfa-college.nl
   
Contactpersoon ing. S.R.J. van der Tol QC
Telefoon +31 (0)88 3341772
E-mail srj.vandertol@alfa-college.nl
   
Brinnummer 25LU
Naam Alfa-college