Model G

Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum prestatie afgerond
ja/nee
       
Lerarenbeurs 2016 div div nee
Lerarenbeurs 2015 div div ja
Subsidie zij-instroom 2016 div div nee
Subsidie zij-instroom 2015 div div nee
Subsidie zij-instroom 2014 div 20/08/14 ja
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 786363-1 22/11/16 Nee
       
       
Totaal      

G2 Subsidies met verrekeningsclausule | G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

G2 Subsidies met verrekeningsclausule | G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing ontvangen t/m verslagjaar totale kosten te verrekenen
EUR EUR EUR EUR
             
Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo 733763-1 20/01/16  366.585   366.585   377.599  -
             
Totaal      366.585   366.585   377.599  -

G2 Subsidies met verrekeningsclausule | G2-B Doorlopen tot in een volgend verslagjaar

G2 Subsidies met verrekeningsclausule | G2-B Doorlopen tot in een volgend verslagjaar
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing saldo 01-01-2016 ontvangen t/m verslagjaar lasten in verslagjaar totale kosten 31-12-2016 saldo nog te besteden 31-12-2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                 
Regionaal investeringsfonds mbo 2014* 646854-1 20/10/14  808.588   137.882   525.582   925.830   1.862.274  -
Regionaal investeringsfonds mbo 2015** 704912-1 29/05/15  2.000.000   585.835   1.100.000   965.896   1.328.660   248.468 
                 
Totaal        723.717   1.625.582   1.891.726   3.190.934   248.468 

Het model is ingevuld op grond van hoofdstuk 4 van 'Verantwoordingsinformatie Regeling regionaal investeringsfonds mbo' d.d. 21 oktober 2015.
Tot en met 2015 zijn de bestedingen van de partners niet opgenomen in Model G. Deze zijn conform de vereisten in hoofdstuk 4 alsnog opgenomen. De totale omvang hiervan bedraagt per regeling:
Regionaal investeringsfonds mbo 2014 € 589.725
Regionaal investeringsfonds mbo 2015 € 131.473
Tot en met 2015 bestonden de totale kosten uit; de door het Alfa-college gemaakte werkelijke loon- en materiële kosten. De loonkosten zijn, conform de Regeling, in 2016 gewaardeerd naar werkelijk gemaakte uren tegen € 73 per uur.
Van de totale bestedingen per 31 december 2016 bedraagt de omvang per regeling:

*Regionaal investeringsfonds mbo 2014    
Ontvangsten (Min. van OCW)   525.582
Lasten Alfa-college ‑664.171  
'in kind' bijdrage partners ‑1.198.103  
Totale lasten ‑1.862.274  
Lasten Alfa-college   ‑664.171
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   ‑138.589
     
**Regionaal investeringsfonds mbo 2015    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.100.000
Lasten Alfa-college ‑851.532  
'in kind' bijdrage partners ‑477.128  
Totale lasten ‑1.328.660  
Lasten Alfa-college   ‑851.532
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   248.468